Poruchy příjmu potravy – nemoci moderní doby

Live4Life Blog by Martin • 12. Březen, 2018

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on PinterestEmail this to someone

Začíná to nenápadně, často jen jediným nevhodným slovem. Poruchy příjmu potravy jsou problémem, jehož si často u svých blízkých dlouho nevšímáme, až když už začínají zdravotní potíže.

Anorexie i bulimie jsou regulérní nemoci, jejichž historie je ovšem dlouhá jen několik desítek let. Objevily se jako reakce na přehnaný zájem o vzhled, na všeobecně rozšířený názor založený na tom, že jen štíhlí lidé jsou krásní a úspěšní, ti oblejší jsou outsideři. Přitom až do 60. let byly ideálem ženské krásy plná ňadra a boky. Podle současných měřítek by i Marylin Monroe byla obtloustlá.

Začalo to Twiggy, končí v psychiatrických léčebnách

Když šestnáctiletá Angličanka Leslie Hornby poprvé vystoupila na molo, rázem si podmanila celý návrhářský svět. Její hubená chlapecká postava jim byla novou inspirací, která se bohužel zvrhla v letitý kult štíhlosti a v tlak na všechny dospívající dívky, které rázem nevyhovovaly měřítkům doby.

Není samozřejmě nic špatného na tom, být přirozeně štíhlá a udržovat si postavu zdravým životním stylem, do něhož patří i pravidelný pohyb a sport. Jestliže se ale dívky s žensky oblými tvary snaží zhubnout pomocí drastických diet či dokonce dlouhodobého hladovění, je to špatně stejně, jako je špatný a zvrácený celý tento módní diktát. Důsledky jsou totiž často fatální, od závažných a mnohdy nevratných zdravotních problémů až po úmrtí. Dívky a ženy s poruchou příjmu potravy, která je důsledkem zoufalých pokusů o dosažení ideální postavy, končí v psychiatrických léčebnách, kde se znovu učí normálně žít a normálně jíst. A jen malému procentu se to skutečně podaří.

Mentální anorexie

Je nejznámější a pravděpodobně nejrozšířenější poruchou příjmu potravy mezi mladými lidmi, převážně mezi dívkami. Jde o odmítání potravy a zkreslené představě o svém těle. Spouštěčem této nemoci může být nějaká nová životní situace, přestěhování, změna školy nebo přechod na vyšší formu studia, často je spojen se začleňováním do nového kolektivu nebo zvykáním na novou životní zkušenost (rozchod s první láskou, rozvod rodičů, úmrtí člena rodiny). Dívka ve věku  14 – 18 let, což je nejčastější věk, kdy nemoc propukne, je velmi zranitelná a posedlá hodnocením své osoby okolím. Jestliže někdo nevhodně zavtipkuje o její postavě, může to mít hrozivé následky. U spousty dívek anorektiček bylo na začátku jedno hloupé slovo.

Příznaky anorexie: charakteristické úmyslné snižování hmotnosti, radikální snížení příjmu potravy i tekutin, nepřiměřené zvyšování energetického výdeje, tedy velmi časté cvičení. Ke způsobům, jak se anorektik zbavuje hmotnosti, patří vyprovokované zvracení, průjmy či užívání anorektik a diuretik. Přestože je aanorexie převážně ženskou nemocí, jsou známy i případy, kdy touto poruchou onemocněli i muži.  

Bulimie

Druhou z diagnostikovaných poruch příjmu potrav je bulimie, také mentální problém, kdy má pacient záchvaty přejídání a následnou  potřebou jídla se zbavit buď vyvolaným zvracením nebo laxativy. Na rozdíl od anorexie je pro bulimii typické záchvatovité přejídání, neboli “vlčí” hlad. Je to chování, nad nímž postižený nemá kontrolu, následně si množství jídla vyčítá a snaží se ho zbavit, aby netloustl. K příznakům tohoto onemocnění patří kromě častého zvracení i věku nepřiměřené stárnutí kůže, vypadávání vlasů, zubů a dokonce i nehtů. Onemocnění může vyústit v totální slepotu, je opravdu velmi nebezpečné ji podceňovat. I léčba bulimie se odvíjí od psychoterapie.

Číhají na nás noví strašáci?

Anorexií a bulimií to, zdá se, nekončí. V poslední době se hovoří o nových poruchách, které nejsou jen o příjmu potravy, ale o celkovém životním stylu. Jednou z nich je ortorexie – patologická posedlost zdravou výživou. O onemocnění  začíná jít ve chvíli, kdy se zájem o zdravé potraviny a hledání informací o nich zvrhne v posedlost. Nastává strach z nezdravých potravin a z těch zdravých se neustále vylučují další, až zbývá jen minimum těch vhodných. V tu chvíli už pacient rychle ztrácí hmotnost a trpí podvýživou.

Bigorexie, další z poměrně nových nemocí, je posedlost vlastním vzhledem. Bývá také označována jako dysmorfofobie, tedy zaobírání se domnělými nedostatky vzhledu u osoby vyhlížející naprosto normálně. Tato zkreslená představa o svém těle je pro poruchu typická. Největším problémem je přetěžování pohybového ústrojí neustálým cvičením a vnitřních orgánů v důsledku nadužívání ergogenických přípravků.

 

Martin
12. Březen, 2018

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on PinterestEmail this to someone
Zatím žádný komentář

Přidej svůj názor