LIVE4LIFE    /    magazin    /    Tricepsové kliky

Tricepsové kliky

Magazín by Martin • 17. Květen, 2018

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on PinterestEmail this to someone
Zaujmeme pozici sedu na lavici s dlaněmi na šíři hyždí a s nohama pokrčenýma v kolenou. Z pozice sedu se přesuneme na paže s trupem ve vzdálenosti mírně od lavice. S nádechem pokrčíme paže v loktech a jdeme směrem dolů. S výdechem se vracíme zpět do výchozí polohy nahoru. Po celou dobu cviku se snažíme udržet lokty směřující k sobě. Pozor na příliš velkou vzdálenost trupu od lavice, která může ve spodní poloze cviku poškodit manžety v rameni. Nepropínejte lokty do zámku.

Martin
17. Květen, 2018

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on PinterestEmail this to someone
6 628 komentářů